SEA (COAC). Bubble envelope

Bubble envelope to use as a container for the tools and source material given to students attending SEA's workshops.
·
Sobre de bombolles que s'utilitza per guardar el utensilis i el material que es dona als estudiants que participen en els tallers de SEA.
·
Sobre de burbujas que se utiliza para guardar los utensilios y el material que se da a los estudiantes que participan el los talleres de SEA.